Kiku-Hana発表 / サイトオープン

2018年3月22日 電通は、企業による質疑応答型の顧客対応を自動化・高度化する日本語AIの自然対話サービス「Kiku-Hana(キクハナ)」を開発し、サービス提供を開始しました。

■「Kiku-Hana」のサービスロゴマーク

「Kiku-Hana」のサービスロゴマーク

発表内容は >電通、企業の顧客対応を自動化・高度化する日本語AIサービス「Kiku-Hana」を開発

Kiku-Hanaサイトでは随時関連情報を掲載してまいります。